Theaterdramaturgie.BankUniversiteit Utrecht
Home UU > Home Letteren > Bibliotheek > Theaterdramaturgie.Bank > Tips :

Tips voor het gebruik van de Theaterdramaturgie.Bank

Hoe is de database opgebouwd?
De opgenomen literatuur en andere materialen zijn op verschillende manieren toegankelijk. In het MENU kun je meerdere keuzen maken.

Hoe werkt deze database?
De aangeboden zoekingangen staan met elkaar in relatie en vullen elkaar aan.

Zoeken naar literatuur van een specifieke auteur of samensteller
Kies AUTEURSNAMEN
Voeg de naam van de auteur of samensteller in

Zoeken naar specifieke literatuur, waarvan je de titel weet
Kies WOORDEN UIT TITELS
Voeg de titel of kenmerkende woorden uit de titel in

Zoeken naar onderwerp
Stel, je zoekt literatuur en materiaal over een onderwerp, bv. "mimedramaturgie".
Kies TREFWOORDEN
Voeg mimedramaturgie in
Stel, je zoekt literatuur en materiaal over een onderwerp, bv. "nummerdramaturgie" (bekend van Pina Bausch).
Kies TREFWOORDEN
Voeg nummerdramaturgie in
Indien dit te weinig oplevert
Kies ALLE WOORDEN
Voeg nummerdramaturgie in
Let daarbij ook op de trefwoorden die bij de treffers verschijnen, bv. dansdramaturgie. Die trefwoorden bieden je weer andere, ruimere mogelijkheden om verder te zoeken in de database. Kies opnieuw ONDERWERP en voeg deze trefwoorden daar in.

Zoeken naar materiaal over personen, instellingen of theaterproducties
Stel, je zoekt materiaal over personen, theaterinstellingen (b.v. theatergroepen die verantwoordelijk zijn voor een theater-voorstelling of betrokken zijn bij een videoregistratie of televisiebewerking) of theaterproducties.
Kies TREFWOORDEN
Voeg de naam van de persoon of de instelling, of de titel van de theaterproductie in
Indien dit te weinig oplevert
Kies ALLE WOORDEN
Voeg de naam van de persoon of de instelling, of de titel van de theaterproductie in.